Vilkår for montasje av hvitevarer Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim

Dersom din leveranse ikke møter vilkårene, hjelper vi gjerne med gi tilbud på spesielle leveringer utenfor vilkårene. Vi er veldig medgjørlige på å gjøre unntak om det varsles i forkant. Kontakt Bestilling@greida.no. 

 

Betingelser innbæring (Gjelder også montasje)

Sørg for at det er plass å bære/trille inn hvitevarene, det skal være fri tilgang frem til der produktet skal monteres. Fjern derfor sko-hyller eller andre objekter som typisk kan stå i veien. De fleste hvitevarer er 60 cm brede pluss emballasje.

Vi er behjelpelig med å demontere dører eller andre tjenester som kreves for å få tilkomst til montasjested, men gi beskjed på forhånd i kommentar på bestillingen.

Dersom varene skal bæres opp trapper skal de ikke svinge mer en at det er plass til å svinge sekketrallen.

Om du har trapper som svinger til den grad sekketrallen ikke kan brukes og likevel ønsker leveranse fakturerer vi et tillegg for ekstra personell for bæring på 799.-. Gi beskjed i kommentar når du bestiller eller kontakt oss direkte.

Husk å forberede fri vei i hjemmet og beskytt gulvene. Montørene kan iht arbeidsmiljøloven ikke ta av vernesko under leveransen. Men vi tørker gjerne skoene rene for å hindre at det kommer skitt inn i boligen.  

Hvis transportøren ikke kan komme til på leveringsdagen grunnet forhold hos deg, blir ikke monteringsutgiften refundert. Hvis du avtaler et nytt monteringstidspunkt belastes ny montering kostnad.

Generelle betingelser montasje

Vi frakter varene inn, av-emballerer, demonterer gammelt produkt, monterer nytt produkt og tar med papp og gammelt produkt for retur. 

Vi kan på bestilling skjære til og legge membran for platetopp i benkeplater. Det samme gjelder hullboring for gjennomføring av vvs og elektro og annet snekkerarbeid.

Frysere og kjøleskap kobles ikke til elektrisk ettersom de må stå to timer å hvile før de kan brukes etter innbæring/montasje.

Kunde er selv ansvarlig for at produktet som bestilles passer, ring oss gjerne i forkant for å forsikre deg om dette. Vi hjelper gjerne.

 

Hva skal du sørge for, før varen kan monteres?

  • Hvis slanger eller ledninger skal trekkes igjennom skap, så skal det være skåret et hull på 10 cm i diameter før transportøren ankommer.
  • Dersom du ønsker at vaskemaskinen og tørketrommelen skal monteres i en vaskesøyle, skal du ha klart et samlebeslag/sammenbyggingssett eller gummiføtter. 
  • Til- og avløpslanger er 1-1,5 m lange som standard og vi anbefaler derfor at du skjærer hullet i siden av skapet, og i samme dybde og høyde som til- og avløpet.

Ønsker du montering av gassprodukter skal du selv kontakte en godkjent montør.

Strøm-, vann- og avløpsinstallasjoner skal være lovlige, tilgjengelige og funksjonsdyktige.

Det betyr blant annet:

  • At ledninger bare monteres i en eksisterende koblingsboks.
  • At det skal være enkelt å åpne og lukke for vannet på tappekranen.
  • At det skal være et regulert og stabilt avløp.
  • At vanntilløpet har et utvendig gjenge på ½ eller ¾ tomme (tilsvarer ca. 13 eller 19 mm).
  • At vaskemaskiner kun monteres på godkjent våtrom.
  • NB! Skal du ha montert vaskemaskinen på f.eks. kjøkkenet, blir egenbetalingen større pga. rørleggerarbeid og dette skal avtales på forhånd. Kontakt oss for å få en pris på dette. 

Ved forsinkelser

Dersom leveransen forsinkes, vil vi gi deg informasjon så snart vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når en eventuell levering kan skje, eller om produktet/ene er utsolgt. Du har da mulighet for å velge en erstatningsvare eller angre kjøpet. Det kan forekomme situasjoner hvor det er umulig å fullføre en bestilling, f.eks. dersom våre leverandører ikke kan fullføre sin oppgave overfor oss. Greida AS reserverer seg derfor retten til å fraskrive seg fra alle krav om erstatning fra kunden som gjelder forsinkelser av levering.
 

Dersom varen ikke kan leveres

Dersom du ikke har gitt fullmakt til at varen kan stilles utenfor, tar transportøren varen med i retur til nærmeste lager. Du må da selv kontakte transportøren for å avtale nytt leveringstidspunkt, og vil bli
 

Undersøkelsesplikt

Når du mottar produktene, skal du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller om produktene har feil eller mangler. Emballasjen skal beholdes inntil produktet er undersøkt, og hvis uhellet er ute, skal den beholdes inntil løsning er avklart. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, eller dersom den har mangler, skal du kontakte oss.

 

Betingelser Komfyrer:

 

Er det elektriske anlegget klart til tilkobling?

Montørene våre kan koble til en installasjon som er dekket av en membranboks, eller som er fastmontert på en vegg eller et skap. Det kan vi gjøre for både vanlige stikkontakter og membranbokser. Hvis det ikke er tillatt å koble til en eksisterende installasjon, kan montøren avvise og installere produktet.

 

Montørene våre kan ikke gjøre endringer på husets elektriske installasjoner.

Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning. Det kan vi dessverre ikke gjøre for deg. Montørene våre kan ikke feste installasjoner, forlenge eller avkorte ledninger eller på annen måte gjøre endringer på husets eksisterende anlegg. Dette krever en autorisert elektriker som kan sikre at alt blir gjort på en forsvarlig og sikker måte.  

Det må være nok strøm tilgjengelig

For å koble til den nye komfyren din, og for at du skal få en best mulig opplevelse med den nye hvitevaren, er det viktig at det er nok strøm tilgjengelig. Det er dessverre ikke nok å koble komfyren til en stikkontakt med 220 V. Det må være en stikkontakt med 400 V-kurs og med minst 13 ampere tilgjengelig.

Vi kan dessverre ikke montere gasskomfyrer

 

Komfyren kan ikke være en gasskomfyr, da vi dessverre ikke kan montere gassprodukter. Vi kan derfor heller ikke koble fra et gammelt gassprodukt. Dette kan kun gjøres av en autorisert VVS-installatør. Hvis du hadde en gasskomfyr, må du derfor være oppmerksom på det ovenstående, ellers må det elektriske anlegget tilpasses av en elektriker før vi kan montere.

 

Betingelser Kjøleskap, frysere og kombiskap:

 

Ved montering av nytt kjøleskap, fryser eller kombiskap

Montøren kontakter deg ca. 30 min før besøket, så vent gjerne med å tømme f.eks. kjøle- og fryser til du blir oppringt. Da slipper du at varene dine står uten kjøling lenger enn nødvendig, og vi unngår at kjøleskapet blir avrimet, og at det dermed kommer vann på gulvet. 

 

Spesielt for integrerbare kjøleskap, frysere eller kombiskap

Her må du være oppmerksom på at montøren ikke har mulighet for å fuge, montere skapdører eller tilpasse skapene. 

Justeringen av et integrerbart produkt foretas først når skapdøren er satt på. Det skyldes at justeringen må gjøres i forhold til de andre skapdørene. 

Av samme grunn justerer montøren ikke fryseskap, da han ikke kan vite hvor langt inn, ut eller opp det skal. 

Enkle leveringer frittstående kjøleskap / frysere

Betingelser Ovner og integrerte mikrobølgeovne

Er det elektriske anlegget klart til tilkobling? 

Montørene våre kan koble til en installasjon som er dekket av en membranboks, eller som er fastmontert på en vegg eller et skap. Det kan vi gjøre for både vanlige stikkontakter og membranbokser. Hvis det ikke er tillatt å koble til en eksisterende installasjon, kan montøren avvise og installere produktet. Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning.

Vi kan skifte ledning på apparat side men ikke på veggside.  

Alle ovnene våre blir levert med 1,5 mm tykke ledninger.

I et standard strømuttak må man kun tilslutte én 1,5 mm ledning. Hvis du skal tilslutte din ovn sammen med andre produkter, f.eks. platetopp, må du derfor ha to uttak.

Vi kobler til et allerede eksisterende elektrisk anlegg.

Vi kan ikke tilpasse skapet ift. innretningen av din nye ovn, men tilslutter den til eksisterende installasjon og plasserer den i det skap du ønsker. Montørene våre kan ikke gjøre endringer på husets elektriske installasjoner.

Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning. Det kan vi dessverre ikke gjøre for deg. Montørene våre kan ikke feste installasjoner, forlenge eller avkorte ledninger eller på annen måte gjøre endringer på husets eksisterende anlegg. Dette krever en autorisert elektriker som kan sikre at alt blir gjort på en forsvarlig og sikker måte.  

Betingelser Platetopper

 

Er det elektriske anlegget klart til tilkobling?

Montørene våre kan koble til en installasjon som er dekket av en membranboks, eller som er fastmontert på en vegg eller et skap. Det kan vi gjøre for både vanlige stikkontakter og membranbokser. Hvis det ikke er tillatt å koble til en eksisterende installasjon, kan montøren avvise å installere produktet. Vi kan tilkoble ledning på apparatside.

Montørene våre kan ikke gjøre endringer på husets elektriske installasjoner.

Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning. Det kan vi dessverre ikke gjøre for deg. Montørene våre kan ikke feste installasjoner, forlenge eller avkorte ledninger eller på annen måte gjøre endringer på husets eksisterende anlegg. Dette krever en autorisert elektriker som kan sikre at alt blir gjort på en forsvarlig og sikker måte.  

Alle våre kokeplater leveres med 1,5 mm tykke ledninger

Alle våre kokeplater leveres med 1,5 mm tykke ledninger. I et standard strømuttak skal det kun monteres én 1,5 mm ledning. Vil du montere kokeplaten sammen med andre produkter, f.eks. en ovn, må det derfor være to uttak.

Vi kobler til et allerede eksisterende elektrisk anlegg.

Vi kobler kokeplaten til et eksisterende elektrisk anlegg og legger kokeplaten løst på benkeplaten. Vi har ikke mulighet for å fuge eller lignende mellom kokeplate og benkeplate.

Vi gjør det enkelt for deg å rengjøre kokeplaten

Kokeplaten vil ligge løst med en sklisikker skumfuge klistret på undersiden. Dette sikrer at kokeplaten ligger fast og ikke flytter på seg, men likevel kan løftes opp hvis du f.eks. skal gjøre rent under.

Er det elektriske anlegget klart til tilkobling? 

Montørene våre kan koble til en installasjon som er dekket av en membranboks, eller som er fastmontert på en vegg eller et skap. Det kan vi gjøre for både vanlige stikkontakter og membranbokser. Hvis det ikke er tillatt å koble til en eksisterende installasjon, kan montøren avvise å installere produktet. Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning. Det kan vi ikke gjøre for deg. Montørene våre kan ikke feste installasjoner, forlenge eller avkorte ledninger eller på annen måte gjøre endringer på husets eksisterende anlegg. Dette krever en autorisert elektriker.